شماره

سخنران

16

بيانات آية اللَّه سيد محمد رضا حسينى شيرازى قدس سره در ديدار با زايران امام رضا عليه السلام

15

 سخنان مرجع عالى قدر حضرت آية اللَّه العظمى شيرازى به مناسبت هشتم ماه شوال سال روز تخريب حرم ملكوتى امامان بقيع به دست وهابى ها

14

سخنرانى آيت الله سيد مرتضى شيرازى (1) - دام عزه -
روز چهارم عروج ملكوتى مرجع فقيد در مسجد «بنيد القار» (2) كويت

13

 ترجمه متن سخنرانى آية اللَّه سيد محمد رضا شيرازى قدس سره پس از ارتحال مرجع فقيد
 در ميان جمعى از عزاداران

12

  ترجمه و تلخيص دو سخنرانى حضرت آية اللَّه العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى -دام ظلّه الوارف- به مناسبت رحلت ملكوتى حضرت آية اللَّه العظمى حاج سيد محمد حسينى شيرازى قدس سره

11

 مشروح سخنان دانشمند محترم حجة الاسلام والمسلمين مهدى پور به مناسبت دوّمين سالگرد مرجع درد آشنا حضرت آية اللَّه العظمى شيرازى

10

 گزيده سخنرانى حجة الاسلام والمسلمين محقق خراسانى در مسجد امام زين العابدين عليه السلام قم به مناسبت دومين سالگرد ارتحال آية اللَّه العظمى شيرازى قدس سره

9

 گزيده سخنرانى آية اللَّه حاج سيد مجتبى حسينى شيرازى به مناسبت اولين سالگرد

8

تلفيقى از دو سخنرانى حجة الاسلام والمسلمين شيخ محسن صادقى كه به مناسبت ارتحال آيت اللَّه العظمى شيرازى قدس سره در مسجد امام زاده جعفر عليه السلام قم و در كاشان ايراد شده بود.

7

سخنرانى خطيب توانا حجة الاسلام و المسلمين آقاى آل طه در مسجد امام زين العابدين قم
 به مناسبت ارتحال مرحوم آية اللَّه العظمى شيرازى
(2)

6

سخنرانى در مراسم سالگرد آية اللَّه العظمى شيرازى از سوى خاندان معظم مدرسى

5

سخنرانى حجةالاسلام والمسلمين شيخ محسن صادقى در مراسم سالگرد (3/شوال/1423ق.)

4

سخنرانى حجة الاسلام والمسلمين شيخ محسن صادقى به مناسبت اربعين آية اللَّه شيرازى قدس سره

3

تلفيقى از دو سخنرانى به مناسبت ارتحال آية اللَّه العظمى شيرازى قدس سره در مشهد مقدس

2

سخنرانى خطيب توانا حضرت حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد محمد آل طه (1)

1

سخنرانى حجة الاسلام والمسلمين شيخ عبد السيد محمودى در مراسم بزرگداشت آية اللَّه العظمى شيرازى قدس سره (سال 1422 ق.) در مسجد امام زين العابدين عليه السلام - قم