1)   اميرمؤمنان على عليه السلام خورشيدى در افق بشريت
2)   حسين پرچمدار آزادى
3)   اقتصاد اسلامى
4)   نقش ثروت در پيشرفت اسلام
5)   رسالت قرآن و پيامبر
6)   جهاد امام حسين عليه السلام و يارانش در شهر شهادت
7)   نگرشى كوتاه به زندگانى حضرت زهرا سلام الله عليها
8)   نيازمنديهاى جامعه اسلامى
9)   نكاتى از شخصيت اسلامى زن
10)   اهميت علم و تقوى در اسلام
11)   اسـلام هـمان اسـلام اسـت
12)   چرا و چگونه مسلمان شدند؟
13)   باقى مانده از تمدن اسلام
14)   بهسازى تبليغات دينى
15)   با ماهواره چه بايد كرد؟
16)   رشد فكرى در جامعه اسلامى
17)   اسلام چيست؟
18)   غرب در آستانه دگرگونى
19)   چـگـونـه روزه بكَيريم؟
20)   رساله مناسك حج
21)   آنچه هر مسلمان بايد بداند
22)   خرافات در مكتب مسيحيان
23)   سالهاى مبارزه
24)   افغانستان در تحول اسلامى
25)   نقش رهبرى حضرت امام رضا عليه السلام
26)   نكاتى از تاريخ سياسى اسلام
27)   آزادى در اسلام
28)   منطق استعمار
29)   دنيا بازيچه يهود
30)   شورا در اسلام
31)   تأثير مجالس عزادارى در پيشبرد اهداف اسلامى
32)   از چشم فرزند
33)   از چشمه سار معرفت
34)   انتخاب آگاهانه
35)   ازدواج جوانان و راهکارها
36)   قدس شريف ومسجد الأقصى
37)   هجرت از عراق، چرا وچگونه؟
38)   اسلام و جهانی شدن
39)   حقوق زندانی در اسلام
40)   ما و اميرمؤمنان عليه السلام
41)   آيا ملتها را ارزشى هست؟
42)   در مكتب استاد