فهرست

مؤلفات

 فرهنگ اسلامى

صفحه اصلى

  

طرحها و پيشنهادات

در اينجا مجموعه پيشنهاداتى كه مى تواند در برابر اين خطر جدى (فيلمهاى فاسد ماهواره) ايستادگى نموده و اثرات مخرب و منفى آن را خنثى سازد ارائه مى نماييم:

اتحاديه دولتهاى اسلامى

1 ـ دولتهاى اسلامى به صورت هماهنگ و قاطع و به شكل يك اتحاديه منسجم، براى ممانعت از پخش اين گونه فيلمها با سازمان ملل متحد مذاكره كنند، تا اين سازمان بر اساس قوانين بين المللى كه حريم كشورها را محترم مى شمارد از طريق قانونى كاملا جدى و پيگير، از پخش هرگونه فيلمهاى فاسد و زيانبار براى جوامع اسلامى و حتى غير اسلامى، كه اساس انسانيت و اخلاق را به خطر انداخته جلوگيرى نمايد.

زيرا همانطور كه سازمان ملل متحد با عقد قراردادهاى بين المللى به صورت رسمى از خريد و فروش سلاحهاى شيميايى و بمبهاى ميكروبى جلوگيرى نموده و با آن مقابله مى كند، در اينجا نيز بايد با عقد چنين قراردادهاى بين المللى و بكارگيرى اهرم فشار بر عليه توليدكنندگان و كانالهاى تلويزيونى نشر دهنده اين گونه فيلمها كه زمينه ساز ميليونها قربانى از راه بيمارى ايدز و امثال آن مى شود و چه بسا خطرات ناشى از آن از بمبهاى شيميايى و ميكروبى كمتر نباشد به مقابله بپردازد و بايد در جهت بازدهى كامل و رسيدن به نتيجه مطلوب دلخواه، عوامل بازدارنده زير را به طور تمام و كمال به خدمت گرفت:

الف: از طريق وسايل ارتباط جمعى براى قانع كردن و يا فشار بر دولتها و سازمان ملل متحد در جهت برخورد جدى براى جلوگيرى از پخش فيلمهاى فاسد و ويرانگرى كه عفت عمومى را برهم مى زند بيشترين استفاده را نمود.

ب: دعوت از جمعيتهاى حقوق بشر، هيئتها و جمعيتهاى ديگر اديان و مذاهب براى پذيرش اين آرمان انسانى... و دعوت براى وارد آوردن فشار بر جامعه جهانى جهت به تصويب رساندن قراردادهايى كه به موجب آن از پخش فيلمهاى فاسد و مستهجن به وسيله ماهواره جلوگيرى شود، اين خود رعايت يكى از مهمترين حقوق بشر بشمار مى آيد كه هماهنگ با فطرت و سرشت انسانى مى باشد.

فشارهاى مردمى بر دولتها

2 ـ فشار بر دولتهاى اسلامى براى جلوگيرى از ورود و نصب و به كارگيرى آنتن هاى ماهواره اى در كشورهاى اسلامى جهت استفاده هاى نامشروع، چنانكه واجب است دولتها از توليد و پخش فيلمهاى فاسد و منحرف جلوگيرى به عمل آورند.. و براى ضمانت اجراى آن بايد قوانين بازدارنده و مناسب ـ البته به دور از هرگونه خشونت و تندروى ـ وضع شود.

همچنانكه از مسايل لازم و ضرورى آن است كه بايد دولتها را وادار نمود تا طرح مبارزه جدى و همگانى با فيلمهاى فاسد، مبتذل و مستهجن را در دستور كار سازمان ملل متحد گنجانده و به تصويب رسانند و نسبت به اجراى آن در سطح جهانى اقدام لازم را به عمل آورند، چرا كه تصويب و به اجرا در آمدن اين قانون در واقع يك نوع پيمان شرافت و پاكدامنى است كه بايد نسبت به آن، التزام جدى داشت.

انسجام سازمانها

3 ـ شركت دادن تمامى حركتها، سازمانها و تشكّلات سياسى، فرهنگى و انسانى در اين طرح انسان دوستانه براى جلوگيرى و كاهش فيلمهاى خانمانسوز، زيانبار و منافى با عفت كه بهداشت عمومى و پيشرفتهاى اقتصادى را به خطر انداخته و بسيارى از اوقات گرانبها و ثروت ملتها را هدر مى دهد.

افشاى عوامل توليد كننده

4 ـ لزوم افشاى عوامل توليد كننده اين قبيل فيلمها كه پنهانى به توليد و تكثير آن مبادرت مى ورزند، زيرا در واقع اين حركت غيرانسانى از سوى سازمانهاى شناخته شده اى مانند: صهيونيست، مافيا و فراماسونرى جهانى كه مثلث پليد دشمنى با بشريت را تشكيل مى دهند رهبرى مى شود و به هر وسيله اى متوسل مى شوند تا كانون خانواده و بنيادهاى اجتماعى را كه مانع دست يابى آنها به اهداف ضد انسانيشان مى باشد ويران و از اين راه به اهداف شوم خود دست يابند، مهمترين وسيله اى كه در سريعترين زمان آنها را به هدفهاى پليدشان مى رساند، همين توليد و تكثير فيلمهاى فاسد و زشتى است كه مرزهاى انسانيت را درهم مى شكند و غالبا با پخش مواد مخدر و تأسيس مراكز فحشا و منكرات همراه مى باشد.

اين گروهها همواره اين سه عامل مهم فساد برانگيز را در راه آرمانهاى ضد انسانى و شيطانى خود بكار مى برند.

نقش نويسندگان

5 ـ تشويق و ترغيب قلمهاى خيرخواه و اصلاح طلب اعم از نويسندگان، روزنامه نگاران و نيز سخنوران هدايتگر و آگاه كننده انسانها، براى مبارزه و رويارويى با عوامل اين تهاجم فرهنگى به دو روش زير:

الف: رسوا كردن عوامل توليد و شبكه هاى توزيع فيلمهاى مبتذل.

ب: ارشاد مردم و آگاه نمودن آنها نسبت به مضرات اين گونه فيلمها، و دعوت براى مبارزه همگانى عليه فيلمهاى منحرف و ويرانگر.

برنامه هاى بازدارنده

6 ـ تنظيم برنامه هاى بازدارنده اى كه توليد و تكثير فيلمهاى مبتذل را متوقف سازد از قبيل:

الف: برگزارى تظاهرات و تجمعات مردمى بر ضد اين گونه مفاسد، (امرنا رسول الله ان نلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرة)(1) يعنى: پيامبر خدا(ص) به ما امر فرمود تا با گناهكاران با چهره اى گرفته و درهم كشيده روبرو شويم.

ب: تشكيل انجمنها و گروههاى مردمى در مراكز حساس مانند مساجد و حسينيه ها، در جهت آگاه نمودن مردم نسبت به خطرات و دستاوردهاى زيانبار فيلمهاى مستهجن.

ج: به راه انداختن راهپيمايى هاى منسجم، منظم و به دور از هرگونه خشونت در برابر سينماها و مراكزى كه اين گونه فيلمها را به نمايش مى گذارند و نيز برپايى اعتصاب و تحصن در داخل مراكزى كه اينگونه فيلمها در آن توليد و يا تكثير مى شود.

آزادى رسانه هاى خصوصى

7 ـ دعوت از حكومتها براى آزادى عمل و اجازه به شركتها و مؤسسات خصوصى و غير دولتى جهت تأسيس ايستگاههاى راديويى و تلويزيونى.

و اين از اشتباهات بسيار بزرگ دولتهاى اسلامى است كه تشكيلات رسانه هاى گروهى و ارتباط جمعى را فقط در انحصار خود قرار داده اند، بلكه لازم است كه داوطلبان تأسيس ايستگاههاى راديويى و تلويزيونى تشويق شوند و حتى از نظر مادى و معنوى به آنها كمك شود تا در چارچوب احكام اسلامى آزادانه به اين كار مبادرت ورزند، كه با ايجاد رقابت ميان افراد و شركتها مى توان برنامه هاى پخش شده از سوى ايستگاههاى راديو و تلويزيونى را تنوع بخشيد تا بينندگان را در حد زيادى از تماشاى فيلمهايى كه از طريق ماهواره پخش مى شود منصرف نموده، توجه آنان را به سوى ايستگاههايى كه توسط شركتهاى خصوصى اداره مى شوند معطوف سازد.

اينكه بسيارى از مردم علاقه چندانى به برنامه هاى راديو و تلويزيون دولتى نشان نمى دهند، به اين دليل است كه آنها مى دانند تنها هدف آن برنامه ها تبليغ از دستگاه حكومت و توجيه سياستهاى دولت مى باشد. لذا از تماشاى برنامه هاى تلويزيون دولتى صرف نظر نموده و به برنامه هاى ايستگاههاى بيگانه روى مى آورند وآنگهى حكومتها هرقدر هم كه از امكانات زيادى برخوردار باشند، نمى توانند به نحو مطلوب پاسخگوى نيازها و خواستهاى مردم باشند.

توجه به مشكلات نسل جوان

8 ـ رسيدگى همه جانبه و توجه به مشكلات و نيازهاى نسل جوان به ويژه از سنين (20 ـ 14) سال، كه معمولا نيمى از افراد جامعه را تشكيل مى دهند.

و اين رسيدگى از طريق ايجاد مؤسسات، وزارتخانه ها و هيئتهايى كه حل مشكلات و نيازهاى جوانها را بر عهده دارند ممكن مى شود، تا اوقات فراغت آنها را پر نموده و نيازهاى فكرى، روحى و جسمى آنها را تأمين و آنان را به كارهاى سازنده وادار نمايند، مانند:

الف: به كار گماردن جوانان در ايام تعطيل در مؤسسات اقتصادى پردرآمد.

ب: ايجاد زمينه هاى كار در كارگاههاى مختلف توليدى براى ميليونها انسان بيكار.

ج: شناسايى خلاقيتها، ذوق و سليقه جوانان در تمام زمينه ها و تأسيس مؤسسات آموزشى از قبيل آموزش خط، نقاشى، كامپيوتر، كارهاى هنرى و تشويق جوانان به شركت در كلاسهاى متناسب با ذوق و سليقه خود.

د: رسيدگى و توجه خاص به دارندگان حرفه هاى علمى و فنى، بدينگونه كه كارگاههاى كوچك و آزمايشگاههاى فنى در محوطه مراكز تحصيل مانند دانشگاهها، دانشكده ها و آموزشگاهها و يا در خارج از اين مراكز در ابعاد مختلف علمى و فنى از قبيل برق، مكانيك و غيره تأسيس و در اختيار آنها گذاشته شود.

هـ: تأسيس استاديوم و مراكز ورزشى و نيز تشكيل تيمهاى فعال ورزشى و تشويق جوانان به شركت در مسابقات ورزشى سالم مانند شنا، اسب سوارى، تيراندازى و غيره.

معضل ازدواج جوانان

9 ـ رسيدگى به مشكلات موجود در راه ازدواج جوانان، از جمله رفع موانع، فراهم سازى زمينه ازدواج و حل مشكلات اقتصادى و مالى آنها در خصوص اين مسئله، از طريق تأسيس هيئتها و صندوقهاى ازدواج و در اختيار گذاردن وامهاى درازمدت بدون بهره و يا كمكهاى بلا عوض كه از سوى افراد خيّر براى اين كار اختصاص مى يابد و تشويق آنها بر دورى جستن از تشريفات و تجملات در امر ازدواج، زيرا يكى از بزرگترين مشكلات اجتماعى جوانان در عصر حاضر مسئله تأخير ازدواج آنها است كه بايد هرچه سريعتر به آن رسيدگى شود.

نشر فضايل اخلاقى

10 ـ ترويج و نشر اخلاق، فضيلت، پاكدامنى، تقوى و پرهيزكارى در جامعه، زيرا اخلاق و صفات پسنديده انسانى از مهمترين عوامل كنترل و پيشگيرى از گرفتار شدن در منجلاب مفاسد اجتماعى است، در مثل آمده:

(يك مثقال پيشگيرى، از يك قنطار(2) درمان و معالجه بهتر است).

آرى هرگاه، فضاى محيطى كه پسرها و دخترهاى جوان در آن زندگى مى كنند سالم باشد، افراد آن محيط، سالم و صالح بار مى آيند و در مقابل هرگاه فضاى محيطى آلوده و فاسد باشد، افراد آن محيط به دليل تماس با محيط، آلوده بار مى آيند و حتى كسانى كه قصد خودسازى در محيطهاى فاسد و آلوده را دارند از فرصت كمتر و در صد موفقيت محدودترى برخوردارند.

راههاى بهسازى محيط اجتماعى عبارتند از:

الف: التزام والدين به اخلاق و فضيلت و تقوى، تا الگوى عملى شايسته اى براى فرزندان خود باشند.

ب: تطبيق پايه هاى اخلاقى و قوانين اسلامى در اجتماع مانند: راستى، درستى، مساوات و برابرى، ايثار و از خودگذشتگى، خوش اخلاقى، همكارى و هميارى در كارهاى خير، امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن.

ج: ترويج و تحكيم روح مشورت و نظرخواهى در جامعه و مبارزه جدى با روح استبداد و ديكتاتورى كه اساس و پايه اوليه فساد و تباهى در جوامع بشرى، استبداد و خود محورى است.

چنانچه مشاهده مى شود هر اجتماعى كه به فساد و تباهى كشيده شده ريشه آن استبداد بوده، زيرا سياست استبداد همواره سركوب كننده تمامى استعدادها، ابتكارات و خلاقيتها بوده و با گروههاى اجتماعى لايق و مخلص كه در حد توان از فساد و تباهى جوانان جلوگيرى مى كنند، به جنگ برخاسته است.

علاوه بر اينكه هميشه استبداد، بنياد اقتصادى جوامع را درهم مى ريزد و در روايت است: (من لا معاش له لا معادله) يعنى: كسى كه معاش و نيازهاى زندگى او تأمين نباشد، در انديشه معاد و آخرت نخواهد بود.

و در حديث ديگر است:

(كادالفقر ان يكون كفرا)(3) يعنى: چه بسا فقر و تنگدستى آدمى را به كفر مى كشاند.

نقش انديشمندان

11 ـ تذكر و تنبّه به گويندگان و مبلّغان براى اهتمام هرچه بيشتر به اين امر خطير و متوجه ساختن مردم به خطرات ناشى از سوء استفاده از ماهواره و..

همچنين تذكر و يادآورى به اساتيد دانشگاهها و دبيران مراكز آموزشى، براى ارائه طرحهاى تازه و نوين در جهت هشيارى و حفظ طبقات مختلف مردم بر ضد اين تهاجم فرهنگى دشمنان و نيز تبيين ابعاد نقشه هاى خائنانه اى كه براى به فساد كشاندن جوانان مسلمان كشيده شده است.

جايگزين ها

12 ـ بررسى هاى لازم و اساسى و تفكرى جديد در جهت به وجود آوردن جايگزين ها و همگونهاى مثبت و سالم.

از باب مثال:

الف: ايجاد و راه اندازى كانالهاى تلويزيونى كه از طريق ماهواره برنامه هاى سالم پخش نموده و بتواند فرهنگ اسلامى را با به كارگيرى روشهاى نوين هنرى و فنى به نحو كاملا جذاب و مورد پسند ارائه دهد.

ب: دعوت از شركتها و مؤسسات كارشناسى براى توليد و پخش برنامه ها و فيلمهاى سينمايى و تلويزيونى كه بتواند مفاهيم قرآنى، تاريخ اسلامى و ارزشهاى انسانى را در قالب فيلم به تصوير كشيده و نمايش دهد، البته بايد در اين خصوص بودجه لازم در نظر گرفته شود.

ج: پر نمودن كانالهاى تلويزيونى كشورهاى اسلامى با برنامه هاى مفيد و فيلمهاى جذاب علمى، اجتماعى و امثال آن و حذف فيلمهاى مستهجن و زيانبار.

د: رسيدگى كامل و همه جانبه به مشكلات جوانان در برنامه هاى تلويزيونى محلى و جهانى و پاسخگويى صحيح و منطقى به خواسته هاى طبيعى و فطرى آنان و پرهيز از طرح مسايل اختلاف برانگيز و انحرافى ميان آنها.

هـ: ترتيب مسابقات و اعطاء جوايز به برندگان جوانى كه بيشترين موفقيتها را در پيشرفت و خدمت به جامعه خود كسب كرده اند، از جمله مسابقه در تأليف كتابهاى سودمند، كسب موفقيتهاى علمى، اختراع و نوآورى، اكتشاف و مانند آن، كه با تشويق و قدردانى از زحمات آنها، در واقع ديگر جوانهارا به تلاش و كوشش در آن زمينه ها وا داشته ايم.

و: تأسيس و ايجاد كتابخانه هاى عمومى غنى و شبانه روزى در سراسر كشورهاى اسلامى جهت استفاده محققان و محصلين جوان و فراهم آوردن همه گونه تمهيدات لازم براى پيشرفت علمى دانش پژوهان.

اميد است با اين راهها و طرحها بتوان آثار منفى، زيانبار و مخرب برنامه هاى فاسد ماهواره را به طور كامل و يا به مقدار قابل ملاحظه اى كاهش داد.

والله الموفق و هوالمستعان

قم المقدسة         

محمدالشيرازى       

15 ربيع الأول 1415هـ.ق

 

1 ـ وسائل الشيعة ج11 ص413 ب6 ح1. 

2 ـ به معناى مال بسيار زياد و فراوان مى باشد.

3 ـ بحار الأنوار ج69 ص47 ب94 ح58.