صفحه اصلى ارتباط با ما ويژه نامه سالگرد از سخنان مرجع عاليقدر آيت الله العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله: فقيد سعيد آيت الله سيد محمد رضا شيرازى قدس سره از نظر احتياط ورزيدن در احكام الله تعالى همانند جدش آيت الله العظمى ميرزا سيد مهدى حسينى شيرازى اعلى الله درجاته و در احاطه به جوانب گوناگون حكم شرعى شبيه پدر بزرگوارش آيت الله العظمى سيد محمد حسينى شيرازى اعلى الله درجاته و از جهت دقت استنباط مسائل شرعى يادآور عموى شهيدش آيت الله شهيد سيد حسن شيرازى قدس سره بود ـ آيت الله سيد محمد رضا شيرازى نمونه روشن اين سخن امام عليه السلام است كه فرمودند: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه؛ هر يک از فقها كه پاسبان نفس وحافظ دين ومخالف هوا وفرمانبردار امر مولاى خود بود عوام مى توانند از او تقليد كنند»

سايت آيت الله العظمى حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله سايت آيت الله العظمى حاج سيد محمد حسيني شيرازي قدس سره