LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
سازمان جهانی نفی خشونت ادامه شکنجه های وحشیانه در زندانهای بحرین را محکوم کرد
کد 3440
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 30 اردیبهشت 1393 - 20 رجب 1435
سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) با صدور بیانیه ای سرسختی رژیم حاکم بر بحرین در برابر مطالبات اصلاح گرانه ی ملت را رفتاری نابخردانه خوانده و ادامه ی بازداشت ها و شکنجه های وحشیانه در زندان های رژیم بحرین را محکوم کرده است.

در این بیانیه تأکید شده است: رژیم بحرین تمام حریم ها را نادیده گرفته و به نمادی از بدترین رژیم های استبدادی ثبت شده در تاریخ بدل شده است.

این سازمان همچنین اذعان کرد: بنا به گزارش هایی که از داخل زندان های بحرین به ما رسیده، رفتارهای بی سابقه ی درد آورِ زندانبانان نسبت به یکی از زندانیان به نام رضا میرزا مشیمع (متهم انفجار منطقه ی الدیة) حکایت دارد. بر اساس اظهارات وکیل مدافع متهم،این زندانی را برهنه کرده اند و با شوک های الکتریکی و ایراد ضرب و جرح با چوبدستی و سایر وسائل سراسر بدن او، به ویژه زانوهایش را آماج ضربات قرار داده اند، حال آن که شکنجه گران از دردمند بودن زانوهای زندانی و این که زانوهایش تحت عمل جراحی قرار گرفته است و از این ناحیه به شدت رنجور و دردمند است آگاهی داشته اند.

وی تأکید کرد که شکنجه گران برای وادار کردن زندانی به اعتراف به شرکت در عملیات انفجار، وسایل کوچک در گوش زندانی فرو می کردند که سرانجام از نظر شنوایی دچار اختلال شده، خوب نمی شنود و از دردهای شدیدی رنج می برد.

در بخش دیگری از بیانیه ی یادشده آمده است: این سازمان، این جنایت را به همراه دیگر جنایات اعمال شده از سوی رژیم حاکم بر بحرین مستند و مستدل کرده، از سازمان ها و هیئت های حقوقی جهانی می خواهد اعمال این رژیم را محکوم کرده، و هرچه بیشتر بر کشورهای حقوق بشری فشار وارد کنند تا هرچه زودتر برای جلوگیری از ادامه ی این جنایات اقدام لازم به عمل آورند.
 
سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.